Institute for Applied Environmental Economics / TME

home (en) > TME models > CO2L: Carbon Footprint

< back

Model: Global Footprint (GF) for companies

(only available in Dutch)

GRATIS model Mondiale Voetafdruk (MVA) voor bedrijven: volledig of alleen CO2

De Mondiale Voetafdruk is een van oorsprong Canadese Methode om het milieu- en ruimtegebruik van personen, producten en diensten op een tastbare wijze inzichtelijk te maken. Het resultaat wordt uitgedrukt in hectares. Door milieugebruik in ruimte uit te drukken is er op individueel niveau automatisch een objectieve "benchmark" (vergelijkingsbasis). Immers, de ruimte op de wereld is beperkt en het aantal inwoners bekend.

Door vast te stellen hoeveel ruimte je als individu gebruikt voor bebouwd land (wonen en infrastructuur), landbouwgrond, weiden, bossen, visserijwater en energie, kan vrij eenvoudig worden vastgesteld welk deel je opeist. In Nederland is vooral de methode met de quick scan voor consumenten van De Kleine Aarde bekend.

De Mondiale Voetafdruk (MVA) van bedrijven en instellingen bestaat (in Nederland) sinds 2002. De voetafdruk van organisaties en hun producten maken deel uit van de voetafdrukken van consumenten die hun diensten en producten afnemen (ze maken immers deel uit van de productieketen). In Engeland is een tweetal voorbeelden gepubliceerd in een rapport van de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

In samenwerking met De Kleine Aarde en met financiële ondersteuning van het NCDO heeft TME in 2002 een Mondiale Voetafdruk vastgesteld voor het managementbureau BrightHouse uit Helvoirt. Daarmee was BrightHouse het eerste Nederlandse bedrijf dat zo'n voetafdruk heeft laten maken. Inmiddels hebben meerdere (kantoor)organisaties hun MVA berekend. In 2007 heeft TME het MVA-model aangepast voor een specifiek productiebedrijf. Van daaruit is en wordt het model verder aangepast om gebruikt te kunnen worden door uiteenlopende productiebedrijven. Nu kan ook worden aangegeven of (en welke) groene energie wordt gebruikt en van welke energieleverancier. Met het MVA-model kan ook alleen een CO2-voetafdruk worden vastgesteld, maar inmiddels is daar een speciaal model voor beschikbaar, CO2L.

Interne links naar model en documenten

Het model Mondiale Voetafdruk voor Bedrijven is een spreadsheetbestand (228 kB).

Een korte handleiding (versie 2003) bij het gebruik van het model (pdf-bestand 125 kB).

Een toelichting (versie 2003) bij het model met achtergrondinformatie over de methode en berekeningen (pdf-bestand 296 kB).

footprint variants >>